วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

เหตุผลกับภาษาเหตุผลกับภาษา


เหตุผล  คือ  ความคิดสำคัญซึ่งจะเป็นหลัก เป็นเกณฑ์ หรือเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมีข้อสรุปรอรับอยู่ 
ความคิดหลักดังกล่าวจะทำให้ข้อสรุปหนักแน่นและน่าเชื่อถือ
 

โครงสร้างของการแสดงเหตุผล  ประกอบด้วย 

      1. เหตุผล ,ข้อรับรอง ,ข้อสนับสนุน                2. ข้อสรุป 


ตัวอย่าง
     ฉันไม่ชอบดูมวย เพราะไม่อยากเห็นความรุนแรง ไม่ชอบที่จะเห็นใครเจ็บปวด
     ข้อสรุป               คือ       ฉันไม่ชอบดูมวย
       ข้อสนับสนุน        คือ       ไม่อยากเห็นความรุนแรง ไม่ชอบที่จะเห็นใครเจ็บปวด

ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงเหตุผล  มีดังนี้1.  ใช้คำสันธาน  เช่น   เพราะ  จึง  ดังนั้น เพราะฉะนั้น  โดยที่ 
 เช่น  ระยะนี้ต้องดูหนังสือหนัก เพราะใกล้สอบแล้ว     
    

2.  ไม่ต้องใช้สันธาน  แต่เรียบเรียงข้อความทั้ง2 ส่วนให้เหมาะสม   
 เช่น  เมืองกาญจน์เป็นเมืองที่มีภูเขามาก อากาศดี ฉันอยากไปเที่ยวอีก            3.  ใช้คำ กลุ่มคำที่บ่งชี้ว่าเป็นเหตุผลหรือเป็นข้อสรุป  เช่น จากการประชุมของ
                คณะกรรมการนักเรียน เรามีมติว่าให้กรรมการแต่ละฝ่ายไปเขียนโครงการของตน
                มาส่งที่ประธาน สัปดาห์หน้า

                           

            4.  ใช้เหตุผลหลายๆข้อประกอบกัน เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่ข้อสรุป                    
                 เช่น  ที่ฉันลาออกจากราชการแล้วมาปลูกต้นไม้ขาย   ก็เพราะเบื่อชีวิต
ราชการ
                 ที่ต้องทำตามคำสั่งเจ้านายทั้งที่ไม่อยากทำ  ชอบปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ทำให้
                 สดชื่น ผ่อนคลาย  สบายใจ ยิ่งปลูกก็ยิ่งเพลินก็เลยมีมากขึ้นเรื่อยๆจนพอที่จะขาย